ПРОФСПІЛКА – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Рахівської міської ради

4.6.1.Составляет тарифікаційної список за затвердженою формою, згідно з додатком №1 до цього Положення. Так, згідно із показниками, які запропонував Кабінет міністрів, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня становитиме 6 500 грн. За новими програмами підготовки наукових кадрів в Україні є два наукових ступені – доктор філософії (для творчих галузей – доктор мистецтва) та доктор наук. Війна в Україні. Спільна декларація країн Балтії щодо танків… 2.7.В тарифікаційної список включається загальний обсяг консультаційних годин, зазначених у Федеральних державних вимогах понад годин за навчальними планами і є обов’язковим компонентом навчальних планів, website додаткових предпрофессиональное загальноосвітніх програм в області мистецтв, реалізованим Школою. 2.8.В тарифікаційної список включається загальний обсяг педагогічних годин, що відводяться на пленер Федеральними державними вимогами в галузі образотворчого мистецтва, навчальними планами, додатковими предпрофессиональное, общеразвивающими програмами і програмами в галузі образотворчого мистецтва, а також програмами художньо-зстетіческой спрямованості в цій же області, що діє до кінця терміну їх реалізації. Граничний обсяг навчального навантаження (викладацької роботи), web page який може виконуватися в тому ж навчальному закладі його керівником, визначається засновником, а інших працівників, які ведуть її крім основної роботи, https://pioni.com.ua/ – самим освітнім закладом, з урахуванням думки виборного профспілкового органу або іншого представницького органу працівників установи . Це робиться для того, аби попередити зарплата асистента вчителя 2023 про обсяг навантаження на наступний рік.

Якщо працівник бажає перервати неоплачувану відпустку ще до того, як вона офіційно завершиться, він має підготувати відповідну заяву, https://jobsatgulf.org/ а роботодавець видати на її підставі новий наказ. 5.5. З причин, зазначених в пп.2.11, 2.12., 2.13. цього Положення, протягом навчального року в тарифікаційної список, на підставі наказу по Школі, можуть вноситися зміни в межах затвердженого фонду оплати праці. У межах нашого спеціального розділу про інклюзію (за підтримки МФ “Відродження”) відповідаємо на запитання читачів. У пункті 3 розділу 4 зазначено, що кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю, визначає керівник навчального закладу своїм наказом, і затверджує відповідний орган управління освітою (відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану та за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти). Віднесення працівників до професійних кваліфікаційних групах здійснюється відповідно до вимог Кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців та інших службовців Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників.

Посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, ставки заробітної плати робітників встановлюються відповідно до професійних кваліфікаційними групами і кваліфікаційними рівнями, до яких віднесено відповідні посади (професії). З 1 вересня 2019 року Урядом установлено підвищення на 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. 1.10. Тарифікація працівників здійснюється на підставі рішення Комісії про встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати), виплат компенсаційного і стимулюючого характеру, відповідно до постанови Мера міста Ростова-на-Дону №705. Для запобігання непередбачуваних ситуацій, директорам навчальних закладів слід мати на увазі, що педагогічне навантаження обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише за згодою працівника (п.2 ст.25 Закону «Про загальну середню освіту») або на прохання педагога на підставі ст.56 КЗпП України. Виплати, що не включаються в тарифікаційні з позови працівників, здійснюються на підставі локального нормативного акти Школи та наказу директора Школи (для директора Школи – на підставі наказу Управління культури. 5.4. Підсумки роботи Комісії доводяться до педагогічних працівників і вводяться в дію наказом директора Школи. 1.7. Тарифікаційні списки складаються щорічно на початок навчального року, а також при зміні умов (розмірів) оплати праці відповідно до законодавчих та іншими нормативно-правовими актами міста Ростова-на-Дону, наказами директора Школи про встановлення компенсаційних і стимулюючих виплат відповідно до Колективного договору в частини оплати праці на дату введення в дію даних змін і підписуються всіма членами тарифно-кваліфікаційної комісії.

2.10. Місячна заробітна плата викладачів і концертмейстерів Школи встановлюється при тарифікації і визначається шляхом множення посадових окладів (ставок заробітної плати), на фактичне навантаження на тиждень і ділення отриманого добутку на норму годин викладацької роботи на тиждень, встановлену за ставку, з урахуванням стимулюючих і компенсаційних виплат. Наступ канікул для учнів не є підставою для зменшення викладачам або концертмейстерам навчального навантаження і заробітної плати. Іноді виникають ситуації, що під час попередньої комплектації вчителю прогнозують навантаження, наприклад, 30 годин і він розписується за це навантаження. Під час навчального року перерозподіл педагогічного навантаження допускається лише в окремих випадках, наприклад, у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачено освітньою програмою. Часом життєві обставини змушують зарплата асистента вчителя 2023 відмовитися від частини навантаження під час навчального року. А у серпні раптом з’ясовується, що не набрали 10 клас і у асистент вчителя навантаження 2023 буде лише 24 години. Наприклад, якщо відповідно до освітньої програми закладу школи на вивчення предмета передбачено 2,5 години на рік, то у І семестрі предмет може вивчатися 3 години, а в ІІ семестрі – 2. Або на вивчення предмета передбачено 0,5 години на рік – при цьому він може вивчатися тільки в одному з семестрів по 1 годині щотижня.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *