ПРОФСПІЛКА – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Рахівської міської ради

Заступник директора НДІ йде у відпустку у квітні зарплата асистента вчителя 2023 року з 26.04.2023 року по 10.05.зарплата асистента вчителя 2023 року (це всього 15 к. Роботодавець не може примусити працівника піти у неоплачувану відпустку, але може відмовити в її наданні, якщо мова йде про роботу на об’єктах критичної інфраструктури: на підприємствах енергетичної та хімічної промисловості, в галузях транспорту, телекомунікацій, інформаційних технологій, продовольства, банківській сфері, комунальному господарстві тощо. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці – до 24 відсотків посадового окладу (ставки). Про всі зміни умов праці працівників керівник підрозділу повинен своєчасно подавати додаткові матеріали в експертну комісію.

Зокрема, Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ зі змінами та доповненнями (далі – Закон) було внесено зміни до порядку надання та компенсації відпусток, розрахунку стажу для щорічних основних та додаткових відпусток, зарплата асистента вчителя 2023 встановлено деякі обмеження, а також додано нові види відпусток. Проте щороку з початком літа педагогічні працівники зіштовхуються з проблемами і порушенням прав, та загалом мають багато запитань щодо відпусток. Проте з початку війни було прийнято низку законодавчих актів, якими було внесено зміни до трудового законодавства. У Києві сьогодні лише один заклад – «Слов’янська гімназія» – працює у дві зміни. Оскільки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам гарантовано статтею 57 Закону України «Про освіту» та враховуючи норми статті 56 КЗпП України та пункту 1 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки», вчительці, яка працює на умовах неповного робочого часу у період перебування у відпустці для догляду за дитиною, при наданні щорічної відпустки має виплачуватися допомога на оздоровлення у розмірі ставки заробітної плати, що встановлюється за 18 навчальних годин на тиждень залежно від її кваліфікаційної категорії. На підставі висновків експертної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється дозаробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

У цьому ж листі повідомляється, що, зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється дозаробітна плата асистента вчителя 2023 у розмірах, зарплата асистента вчителя 2023 визначених у пункті 58 Інструкції, за роботу саме з фондом підручників. 3.27. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору. 5.7. Забезпечувати оплату праці працівників, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників. Експертна комісія створюється спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи, організації. Тому ЦК Профспілки вимагає передбачення в постанові Кабінету Міністрів України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, а також галузевими Типовими переліками робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, затвердженими в установленому порядку, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці. 1.16. Вулканізаційні роботи (при ремонті аглострічок при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з використанням процесу вулканізації). 1.57. Шліфування виробів з використанням абразивних полотен і кругів сухим способом. 1.43. Полірування виробів на повстових, бязевих та інших кругах, а також на наждачних полотнах. 1.32. Видавлювання тонкостінних виробів вручну і за допомогою дерев’яних патронів. 1.12. Пресування і лиття виробів з пластмас на основі хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.28. Розробка і виготовлення дослідних зразків нових будівельних матеріалів і напівфабрикатів з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.30. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумових підлог на гарячій мастиці і бітумі, зарплата асистента вчителя 2023 гумових клеях і мастиках, виготовлених на основі синтетичних смол та хімічних розчинників, віднесених до 2-4 класів небезпечності. 1.68. Чищення змішувальних барабанів та ємкостей від смоли вручну або за допомогою механічного інструменту з використанням розчинників, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів небезпечності. 1.56. Заточування інструменту абразивними кругами сухим способом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *