Кабінет Міністрів України – Інтерв’ю заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева для газети

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 152 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році” затверджений розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами та визначені особливості використання коштів субвенції у 2020 році на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, а саме: на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції, зокрема для учнів інклюзивних класів (груп) закладів загальної середньої освіти. Фахівці ІРЦ, які не мають сертифіката користувачів методик, можуть проводити тестування дітей з особливими освітніми потребами за допомогою зазначених методик за умови, що результати тестувань будуть передані для верифікації сертифікованому фахівцю чи/або регіональному тренеру для надання їм офіційного статусу та використання для формування висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять, які можуть надаватися як штатними працівниками закладу, так і залученими фахівцями, зокрема: ставка асистента вчителя 2023 працівниками ІРЦ, спеціальних шкіл, https://happynewyearquotes.info/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%96-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%80/ навчально-реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інші на підставі цивільно-правових договорів. У разі встановлення рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій “червоного” рівня епідемічної небезпеки надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами може здійснюватися шляхом використання дистанційних технологій.

Факт надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом використання дистанційних технологій в умовах карантину можуть підтвердити батьки дитини з особливими освітніми потребами. Графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти. Рішення про подовження тривалості здобуття освіти затверджується наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, погодженого з батьками або іншими законними представниками дитини. Складові зарплати можна побачити у Інструкції зі статистики зарплати, затвердженій наказом Мінстату від 13.01.2004 р. Асистент зарплата асистента вчителя 2023 підвищує свою кваліфікацію та проходить атестацію у порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. Згідно зі статтею 20 Закону України “Про освіту” інклюзивні або спеціальні класи утворюються в обов’язковому порядку на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру та, за потреби, інші документи, визначені Порядком зарахування, ставка асистента вчителя 2023 відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367, https://seedfinder.com/sin-categorizar/%d1%83%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%83/ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. Висновок інклюзивно-ресурсного центру не має строку дії, якщо у ньому не зазначено дату проведення повторної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Відповідно до законодавства в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою. Поряд з цим, під час проведення таких занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими освітніми потребами. Тож досвід різних країн дає можливість зробити висновки, що асистент учителя здійснює специфічну системну діяльність, спрямовану на підтримку учня чи учнів в освітньому просторі, з огляду не тільки на індивідуальні можливості, здібності та інтереси окремих учнів, а й можливості та потреби закладу чи окремих учителів. Асистент зарплата асистента вчителя 2023 не здійснює фізичний супровід здобувача освіти та не забезпечує його соціально-побутові потреби, у тому числі не зобов’язаний надавати допомогу в одяганні/роздяганні, відвідуванні туалету, www.divinejoyyoga.com харчуванні. Психолого-педагогічний супровід здобувачів дошкільної та загальної середньої освіти під час інклюзивного навчання здійснюють також фахівці інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ). Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти (далі – команда супроводу).

Основними функціями ІРЦ є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, консультування батьків та педагогічних працівників щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. Учні з особливими освітніми потребами не мають залишатися в ресурсній кімнаті чи інших навчальних приміщеннях закладів освіти без нагляду педагогічних працівників. Асистент учителя перебуває в партнерстві з усіма педагогічними працівниками та забезпечує єдність вимог до виконання освітньої програми та забезпечення реалізації індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у ЗЗСО на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти». У Міністерстві освіти і науки зазначали, що з 1 грудня 2021 року також мало відбутися підвищення заробітної плати педагогів у школах на 8,4%. Це було передбачено Державним бюджетом. Міністерство освіти і науки України надсилає інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році для практичного використання в роботі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *