Зарплаты врачей и медсестер на Украине

підвищення зарплати медикам з 1 січня 2023https://www.miema.org/resap/forum/profile/maek12947207049/;

Також представники ДП “Донецька залізниця” наполягали, що зазначені виплати не є безпідставними, вина керівника і головного бухгалтера структурного підрозділу відсутня, а тому підстав для їх притягнення до матеріальної відповідальності немає. Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. 3 ст. 233 КЗпП України застосовується також при відрахуванні сум, підвищення зарплати медикам з 1 січня 2023 зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, а тому роботодавець може звернутися із зазначеними вимогами до суду протягом одного року з дня виникнення такого права. Щоправда Мінсоцполітики у Листі N 248/06/186-09 наполягає на тому, що за наявності у власника права здійснювати відрахування із заробітної плати працівника з метою повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, він може видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку з дня виплати неправильно обчисленої суми. Помилки, внаслідок якої працівник отримав зарплату у більшому розмірі, умовно поділяють на дві групи: лічильні та нелічильні.

Які помилки слід кваліфікувати як нелічильні роз’яснює пп. Так у Рішенні N 2-5093/11 суд зазначив, що Лист N 248/06/186-09, який роз’яснює порядок застосування ст. 127 КЗпП України, суперечить Кодексу законів про працю України. Бухгалтеру, який нараховує заробітну плату, потрібно бути особливо уважним при нарахуванні та виплаті доходів, які вважаються засобом для постійного існування фізичних осіб. А ось премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю (п. Сторнування надміру нарахованих сум відображається у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, підвищення зарплати медикам з 1 січня 2023 у якому були здійснені нарахування (пп. Тобто сума донарахованої заробітної плати включається в базу для нарахування ЄСВ, утримання ПДФО і військового збору у місяці, в якому здійснено донарахування. Деякі підприємства донарахування заробітної плати за минулі періоди оформлюють наказами (розпорядженнями). Виправлення помилок, підвищення зарплати медикам з 1 січня 2023 пов’язаних з нарахуванням заробітної плати, залежить від характеру помилки і виправляється шляхом донарахування або сторнування помилкових сум. Для прикладу звернемося до Постанови N 2-2094/11. Державною фінансовою інспекцією в Донецькій області була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ДП “Донецька залізниця” та його структурних підрозділів за період з 01.04.2010 р. по 01.10.2012 р. За результатами ревізії був складений акт, в якому зазначено, що підприємством допущено порушення у виді помилкового включення до розрахунку середньомісячної заробітної плати, суми доплати за шкідливі умови праці, яка була необґрунтовано нарахована та виплачена у загальній сумі 10 346,79 грн.

1 ст. 128 КЗпП України: при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, зарплата лікаря 2023 окремо передбачених законодавством України, – 50 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. Виняток може бути в тому випадку, https://www.miema.org/resap/forum/profile/maek12947207049/ коли працівник добровільно повертає усю суму і не заперечує проти утримання із його зарплати частки, що перевищує граничний розмір відрахувань. Тоді така сума стягується із зарплати наступних місяців до повного покриття суми “помилки”. Така шкода була нанесена співробітниками, які нарахували чи виплатили зайві суми зарплати. Якщо ж сума помилково нарахованої зарплати більше середньої зарплати бухгалтера – винної особи, то така особа відшкодовує лише суму, що не перевищує її середнього заробітку. При здійсненні стягнення надміру виплаченої зарплати з працівника або винної у цьому особи слід пам’ятати про ч. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч. Отже під шахрайством розуміється, зокрема, умисне порушення однією чи кількома особами з керівництва чи службовців підприємства трудового законодавства, маніпуляцію з посадовими окладами і тарифними розцінками працівників, фальсифікацію первинних документів, регістрів звітності, умисну зміну записів в обліку, спотворення сенсу господарських операцій тощо.

Приклад 2. Працівникові у листопаді 2016 року помилково нараховано та виплачено премію без відповідного розпорядження керівника підприємства у сумі 2000 грн. Ситуація з зайво виплаченою зарплатою була наступною: на картковий рахунок позивачки було помилково перераховано за лікарняним листом по вагітності і пологам – 28 235,30 грн замість 9535,30 грн. Грамотно, з терпінням та розумінням відповів на всі мої питання, а їх було не мало. На них самих покладається матеріальна відповідальність у зазначених межах, якщо з їх вини не було своєчасно вжито заходів до стягнення шкоди з безпосередніх заподіювачів її й таку можливість підприємство втратило. А ось якщо підприємство несвоєчасно видало наказ про стягнення надміру виплаченої зарплати, то навіть звернення до суду не допоможе. Якщо ж суд винесе рішення на користь роботодавця, то стягнення здійснюють на підставі виконавчого листа. А ось у Рішенні N 2-2094/11 суд погодився з висновком Мінсоцполітики України, викладеному у Листі N 248/06/186-09, і проігнорував посилання позивачки на те, що вона не давала згоду на відрахування зайво виплаченої суми та вважає доводи позивачки в цій частині необгрунтованими і такими, що суперечать закону. Що загрожує бухгалтерам в цій ситуації? В цій ситуації працівник повертає суму надміру виплаченої зарплати, що отримана ним на руки, а не нарахована. Суму донарахованої зарплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) та допомоги по вагітності та пологах враховують у тому місяці, в якому вона нарахована.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *