Відпустка без збереження зарплати

Надбавку за почесне звання «Заслужений вчитель України» виплачують директору закладу як за основною посадою, так і за години гурткової роботи. У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставка асистента вчителя 2023ми (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах). Відповідно до пункту 3.18 Типового положення, при суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. У додатку 6 до наказу № 557 визначені тарифні розряди, за якими здійснюється оплата праці вчителів закладів загальної середньої освіти. Необхідно зауважити, що правила, визначені у Типовому положенні, застосовуються лише щодо педагогічних працівників, які атестуються після набрання ним чинності, тобто після 30 грудня 2010 року. За нормою пункту 3.22 Типового положення, починаючи з 30 грудня 2010 року, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, за наявності відповідної фахової освіти зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які атестувалися раніше, зберігаються присвоєні за результатами попередніх атестацій кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації. Як зазначено у роз’ясненні на попереднє запитання, встановлення найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) педагогічному працівнику високої кваліфікації, який має відповідну фахову освіту і переходить працювати на іншу педагогічну посаду, суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства. Встановлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства. Позбавлення працівника кваліфікаційної категорії, яку він досягнув протягом багатьох років роботи на педагогічних посадах, і встановлення йому найнижчої кваліфікаційної категорії «спеціаліст» суперечить загальновизнаним нормам трудового законодавства. 14. Чи зберігається кваліфікаційна категорія при переході педагогічного працівника з посади методиста на педагогічну посаду до навчального закладу? Просимо зауважити, що відмова адміністрації закладу від проведення опитувань, передбачених цим пунктом Положення, не є підставою для не проходження атестації педагогічними працівниками. МОН (окреме підвищення), то ситуація спірна, адже, на його думку, йдеться не про підвищення окладу, а про встановлення окремої виплати (а підставою для проведення коригування є саме законодавче підвищення окладів). Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. Щодо встановлення керівним працівникам у закладах освіти доплати за класне керівництво МОН України вказує, що постановою №1391 передбачено встановлення доплати за класне керівництво у закладах освіти вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам (крім керівних).

У поточному навчальному році всі включені до списку осіб для проходження чергової атестації працівники, які мають педагогічні звання, повинні також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. У зв’язку із внесенням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), всі працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час своєї чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Слід зауважити, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Відповідно до пункту 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Типове положення), керівникам гуртків, незалежно від рівня здобутої ними освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. 20 січня 2021 року на офіційному вебпорталі Міністерства освіти і науки України повідомлено про ухвалення на черговому засіданні Кабінету Міністрів України розроблену Мінекономікою постанову щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти. Указом Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 Кабінету Міністрів України було доручено під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік опрацювати питання щодо підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів та середнього медичного персоналу. Представниця Міністерства охорони здоров’я України не надала, попри очікування всіх присутніх, жодних прогнозів щодо можливого терміну зняття обмежувальних заходів, які б дозволили приймати дітей на відпочинок і оздоровлення.

Згідно з додатком 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», керівникам гуртків можуть встановлюватися 8-10 тарифні розряди. Така ж норма на сьогодні передбачена, як рекомендаційна, у Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України і Профспілкою працівників освіти і науки України. 1. Затвердити погоджену з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. 2.2. Розмір премії визначається залежно від особистого трудового внеску працівників у загальні результати роботи. Пунктом 3 зазначеної форми трудового договору передбачено визначення розміру місячної заробітної плати, а також правило, відповідно до якого „розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати”. Атестація педагогічних працівників здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *